Ai, deu-che na pedra da fonte!

"Darlle na pedra da fonte a alguén é facer ou dicir algo que lle dá moita satisfacción, ou que estaba desexando..."