No final do século XIX Bolívia ainda tinha saída ao mar. A ediçom deste atlas coincidiu coa Guerra do Pacífico