Por onde às carniçarias lhes chamam talho?
Nós à chicha do caldo sempre lhe dixemos talhada.

Traise unha tarteira
e con moita calma,
vanse n'ela pondo
o pan e as talladas.


Salvador Golpe, c. 1908 (?)