ταυτολογία

Alguém dixo:


"Hoy no he hecho nada y aun así he trabajado más que mi jefe"


Eu digo:


Tautologia. Na lógica proposicional, trata-se dumha proposiçom que é verdadeira independentemente das premisas. P.ex. p v (¬p) é certa sempre, porque ou se dá umha condiçom, ou a sua contrária.