Nunca se aprende de todo o novo idioma nin os novos costumes. A esa idade xa aprendiches todo o necesario, tamén o malo, así que o novo non entrará do mesmo xeito. Non se pode encher de novo un cunco que está medio cheo.


Marisha Rasi-Koskinen