Essa n'a sabias

(...) Por certo, neste contexto hai un[ha] forma de falar cando unha xente e outra van ás festas de cadansúa casa, sendo familia ou achegados ou amigos de mui vello, dise q[ue] se corrían ca festa. Por ex.: Os de [tal casa] e os de [tal outra] de [freguesia a poucos km de distância] correronse cas festas muitos anos p[or]q[ue] os patróns eran amigos.